RUB
Автоматизированный HR-робот в найме и обучении операторов в парк
Premium Gold
Reviews: 0
PARKOVED
+7 (904) 218-01-06

Robot nhân sự tự động

Robot nhân sự tự động

Sản phẩm:  Nhân sự tự động - một robot tuyển dụng và đào tạo người vận hành trong công viên

Nhiệm vụ:

- cần thuê người điều hành công viên gấp? 

- doanh thu không đổi trong đội?

- không thể đóng chỗ trống?

- Bạn cảm thấy mệt mỏi khi phải giải thích nhiệm vụ cho từng ứng viên?   

Phán quyết:

Thuê mướn 

tuyển dụng được thực hiện do sự chuyển đổi của ứng viên đến liên kết được đăng về robot nhân sự trên mạng xã hội và mã QR trong áp phích

ĐÀO TẠO

các bài học trực tuyến cho phép ứng viên chuẩn bị cho công việc nhiều nhất có thể 

DỰ TRỮ

một cơ sở dữ liệu phong phú về các ứng viên tiềm năng cho vị trí được hình thành

TIẾT KIỆM

một khi bạn khởi chạy một robot nhân sự, bạn không còn lãng phí thời gian vào việc giải thích liên tục cho ứng viên về các chi tiết cụ thể của công việc

TỐC ĐỘ

sản xuất nhân sự - robot từ 1 ngày. đăng ngay lập tức vào các tài khoản. những ứng viên đầu tiên sẽ đến với bạn theo đúng nghĩa đen trong vòng những giờ đầu tiên

HIỂU BIẾT

tạo ra nhân sự - rô bốt cho tất cả các ngành nghề trong công viên, bạn tạo học viện tri thức của riêng mình

Robot nhân sự tự động trong việc tuyển dụng và đào tạo các nhà điều hành trong công viên
Có sẵn | Wholesale and retail 
Giá từ:
5000 RUB
Sản phẩm: Nhân sự tự động - một robot tuyển dụng và đào tạo người vận hành trong công viên  Nhiệm vụ: - cần thuê người điều hành công viên gấp?   - doanh thu không đổi trong đội? - không thể đóng chỗ trống? - Bạn cảm thấy mệt mỏi khi phải giải thích nhiệm vụ cho từng ứng viên?...
Nhóm: Автоматизированный HR-робот
LiveInternet

Mô tả

Уборка парковых территорий. чистота в парке. порядок в парке. Продукт: Автоматизированный HR - робот в найме и обучении операторов в парк Задачи: - нужно срочно нанять операторов в парк? - постоянная текучка в коллективе? - не можете закрыть вакансии? - устали каждому кандидату объяснять задания? Решение: НАЙМ найм осуществляется благодаря переходу кандидата на размещеную ссылку про HR - робота в соцсетях и QR - кодах в афишах ОБУЧЕНИЕ онлайн - уроки позволяют кандидатам максимально подготовиться к работе РЕЗЕРВ формируется обширная база данных потенциальных кандидатов на должность ЭКОНОМИЯ один раз запустив HR - робота вы больше не тратите время на постоянные обьяснения канидатам о специфике работы СКОРОСТЬ изготовление HR - робота от 1 дня. мгновенное размещение в аккаунтах. первые кандидаты попадут к вам буквально в течении первых часов ЗНАНИЯ создавая HR - роботов для всех профессий в парке вы создаёте собственную академию знаний