RUB
קטלוג מוצרים : PARKOVED : ALL.BIZ: רוסיה
Premium Gold
Reviews: 0
PARKOVED
+7 (904) 218-01-06

קטלוג מוצרים

רובוט משאבי אנוש אוטומטי בהעסקת והכשרת מפעילים בפארק
זמין | Wholesale and retail 
מחיר מ-:
5000 RUB
מוצר: משאבי אנוש אוטומטיים - רובוט בהעסקת והכשרת מפעילים בפארק  משימות: - צריך בדחיפות להזמין מפעילים לפארק? - תחלופה קבועה בצוות? - לא מצליחים לסגור משרות פנויות? - נמאס לך להסביר משימות לכל מועמד?     הַחְלָטָה: שְׂכִירָה  הגיוס מתבצע הודות למעבר של המועמד לקישור שפורסם אודות...
קבוצה: מוצרי תוכנה
יישום נייד IPARKOVED עבור סיטי פארק עם פונקציות תשלום ושלטי חוצות
זמין 
מוצר: אפליקציית סלולר iPARKOVED לפארקים עם תשלום עבור שירותים וכרזות אירועים יתרונות: ערוץ תקשורת אישי מאפשר לכם ליצור ערוץ ישיר של אינטראקציה, בניגוד לים החשבונות ברשתות החברתיות הצרכניות. היישום מכיל את כל חומרי המידע אודות הפארק: תיאור הרכיבות עם הגבלות על גיל, משקל, גובה. לוח זמנים,...
קבוצה: מוצרי תוכנה
רובוט משאבי אנוש אוטומטי בהעסקת והכשרת מפעילים בפארק
זמין | Wholesale and retail 
מחיר:
5000 RUB
מוצר: משאבי אנוש אוטומטיים - רובוט בהעסקת והכשרת מפעילים בפארק  משימות: - צריך בדחיפות להזמין מפעילים לפארק? - תחלופה קבועה בצוות? - לא מצליחים לסגור משרות פנויות? - נמאס לך להסביר משימות לכל מועמד?     הַחְלָטָה: שְׂכִירָה  הגיוס מתבצע הודות למעבר של המועמד לקישור שפורסם אודות...
קבוצה: אמצעי תוכנה להשכלה רציפה
יישום נייד IPARKOVED עבור סיטי פארק עם פונקציות תשלום ושלטי חוצות
זמין 
מוצר: אפליקציית סלולר iPARKOVED לפארקים עם תשלום עבור שירותים וכרזות אירועים יתרונות: ערוץ תקשורת אישי מאפשר לכם ליצור ערוץ ישיר של אינטראקציה, בניגוד לים החשבונות ברשתות החברתיות הצרכניות. היישום מכיל את כל חומרי המידע אודות הפארק: תיאור הרכיבות עם הגבלות על גיל, משקל, גובה. לוח זמנים,...
קבוצה: תוכנה לאספקת תהליך הכשרה Training
יישום נייד IPARKOVED עבור סיטי פארק עם פונקציות תשלום ושלטי חוצות
זמין 
מוצר: אפליקציית סלולר iPARKOVED לפארקים עם תשלום עבור שירותים וכרזות אירועים יתרונות: ערוץ תקשורת אישי מאפשר לכם ליצור ערוץ ישיר של אינטראקציה, בניגוד לים החשבונות ברשתות החברתיות הצרכניות. היישום מכיל את כל חומרי המידע אודות הפארק: תיאור הרכיבות עם הגבלות על גיל, משקל, גובה. לוח זמנים,...
קבוצה: תוכנות מתמטיות עבור מערכות בקרה
רובוט משאבי אנוש אוטומטי בהעסקת והכשרת מפעילים בפארק
זמין | Wholesale and retail 
מחיר מ-:
5000 RUB
מוצר: משאבי אנוש אוטומטיים - רובוט בהעסקת והכשרת מפעילים בפארק  משימות: - צריך בדחיפות להזמין מפעילים לפארק? - תחלופה קבועה בצוות? - לא מצליחים לסגור משרות פנויות? - נמאס לך להסביר משימות לכל מועמד?     הַחְלָטָה: שְׂכִירָה  הגיוס מתבצע הודות למעבר של המועמד לקישור שפורסם אודות...
קבוצה: תוכנה לאספקת תהליך הכשרה Training
יישום נייד IPARKOVED עבור סיטי פארק עם פונקציות תשלום ושלטי חוצות
זמין 
מוצר: אפליקציית סלולר iPARKOVED לפארקים עם תשלום עבור שירותים וכרזות אירועים יתרונות: ערוץ תקשורת אישי מאפשר לכם ליצור ערוץ ישיר של אינטראקציה, בניגוד לים החשבונות ברשתות החברתיות הצרכניות. היישום מכיל את כל חומרי המידע אודות הפארק: תיאור הרכיבות עם הגבלות על גיל, משקל, גובה. לוח זמנים,...
קבוצה: מערכות מסחריות אוטומטיות
יישום נייד IPARKOVED עבור סיטי פארק עם פונקציות תשלום ושלטי חוצות
זמין 
מוצר: אפליקציית סלולר iPARKOVED לפארקים עם תשלום עבור שירותים וכרזות אירועים יתרונות: ערוץ תקשורת אישי מאפשר לכם ליצור ערוץ ישיר של אינטראקציה, בניגוד לים החשבונות ברשתות החברתיות הצרכניות. היישום מכיל את כל חומרי המידע אודות הפארק: תיאור הרכיבות עם הגבלות על גיל, משקל, גובה. לוח זמנים,...
קבוצה: אתרים מוכנים
יישום נייד IPARKOVED עבור סיטי פארק עם פונקציות תשלום ושלטי חוצות
זמין 
מוצר: אפליקציית סלולר iPARKOVED לפארקים עם תשלום עבור שירותים וכרזות אירועים יתרונות: ערוץ תקשורת אישי מאפשר לכם ליצור ערוץ ישיר של אינטראקציה, בניגוד לים החשבונות ברשתות החברתיות הצרכניות. היישום מכיל את כל חומרי המידע אודות הפארק: תיאור הרכיבות עם הגבלות על גיל, משקל, גובה. לוח זמנים,...
קבוצה: תוכנה למסחר
יישום נייד IPARKOVED עבור סיטי פארק עם פונקציות תשלום ושלטי חוצות
זמין 
מוצר: אפליקציית סלולר iPARKOVED לפארקים עם תשלום עבור שירותים וכרזות אירועים יתרונות: ערוץ תקשורת אישי מאפשר לכם ליצור ערוץ ישיר של אינטראקציה, בניגוד לים החשבונות ברשתות החברתיות הצרכניות. היישום מכיל את כל חומרי המידע אודות הפארק: תיאור הרכיבות עם הגבלות על גיל, משקל, גובה. לוח זמנים,...
קבוצה: תוכנת המיפוי, מדידות גיאוגרפי
יישום נייד IPARKOVED עבור סיטי פארק עם פונקציות תשלום ושלטי חוצות
זמין 
מוצר: אפליקציית סלולר iPARKOVED לפארקים עם תשלום עבור שירותים וכרזות אירועים יתרונות: ערוץ תקשורת אישי מאפשר לכם ליצור ערוץ ישיר של אינטראקציה, בניגוד לים החשבונות ברשתות החברתיות הצרכניות. היישום מכיל את כל חומרי המידע אודות הפארק: תיאור הרכיבות עם הגבלות על גיל, משקל, גובה. לוח זמנים,...
קבוצה: תוכנית התחביב והפנאי
יישום נייד IPARKOVED עבור סיטי פארק עם פונקציות תשלום ושלטי חוצות
זמין 
מוצר: אפליקציית סלולר iPARKOVED לפארקים עם תשלום עבור שירותים וכרזות אירועים יתרונות: ערוץ תקשורת אישי מאפשר לכם ליצור ערוץ ישיר של אינטראקציה, בניגוד לים החשבונות ברשתות החברתיות הצרכניות. היישום מכיל את כל חומרי המידע אודות הפארק: תיאור הרכיבות עם הגבלות על גיל, משקל, גובה. לוח זמנים,...
קבוצה: תוכנת מסחר אלקטרוני
יישום נייד IPARKOVED עבור סיטי פארק עם פונקציות תשלום ושלטי חוצות
זמין 
מוצר: אפליקציית סלולר iPARKOVED לפארקים עם תשלום עבור שירותים וכרזות אירועים יתרונות:   ערוץ תקשורת אישי מאפשר לכם ליצור ערוץ ישיר של אינטראקציה, בניגוד לים החשבונות ברשתות החברתיות הצרכניות. היישום מכיל את כל חומרי המידע אודות הפארק: תיאור הרכיבות עם הגבלות על גיל, משקל, גובה. לוח זמנים,...
קבוצה: תוכנה למכשירים ניידים
רובוט משאבי אנוש אוטומטי בהעסקת והכשרת מפעילים בפארק
זמין | Wholesale and retail 
מחיר מ-:
5000 RUB
מוצר: משאבי אנוש אוטומטיים - רובוט בהעסקת והכשרת מפעילים בפארק  משימות: - צריך בדחיפות להזמין מפעילים לפארק? - תחלופה קבועה בצוות? - לא מצליחים לסגור משרות פנויות? - נמאס לך להסביר משימות לכל מועמד?     הַחְלָטָה: שְׂכִירָה  הגיוס מתבצע הודות למעבר של המועמד לקישור שפורסם אודות...
קבוצה: במאגר המידע
רובוט משאבי אנוש אוטומטי בהעסקת והכשרת מפעילים בפארק
זמין | Wholesale and retail 
מחיר מ-:
5000 RUB
מוצר: משאבי אנוש אוטומטיים - רובוט בהעסקת והכשרת מפעילים בפארק  משימות: - צריך בדחיפות להזמין מפעילים לפארק? - תחלופה קבועה בצוות? - לא מצליחים לסגור משרות פנויות? - נמאס לך להסביר משימות לכל מועמד?     הַחְלָטָה: שְׂכִירָה  הגיוס מתבצע הודות למעבר של המועמד לקישור שפורסם אודות...
קבוצה: אתרים מוכנים
LiveInternet

תיאור

קטלוג מוצרים PARKOVED, רוסיה, - עמוד החברה. פרטי ההיקשרות, פרטי החברה כתובת, מספרי טלפון, פקס מוצרים ושירותים