RUB
اضافه کردن کاتولوگ محصولات : PARKOVED : ALL.BIZ: روسيه
Premium Gold
Reviews: 0
PARKOVED
+7 (904) 218-01-06

اضافه کردن کاتولوگ محصولات

ربات HR خودکار در استخدام و آموزش اپراتورها در پارک
در دسترس است | Wholesale and retail 
قيمت از:
5000 RUB
محصول: HR اتوماتیک - روباتی برای استخدام و آموزش اپراتورها در پارک  وظایف: - به فوریت نیاز به استخدام اپراتورها برای پارک دارید؟  - گردش مالی مداوم در تیم؟ - نمی توانید جای خالی را ببندید؟ - آیا از توضیح وظایف برای هر نامزد خسته شده اید؟     تصمیم: استخدام  استخدام به لطف...
گروه: محصولات برنامه ها
برنامه تلفن همراه IPARKOVED برای پارک شهر با عملکرد و بیلبورد
در دسترس است 
محصول: برنامه تلفن همراه iPARKOVED برای پارک ها با پرداخت هزینه خدمات و پوسترهای رویداد فواید: یک کانال ارتباطی شخصی به شما امکان می دهد بر خلاف دریای حساب در شبکه های اجتماعی مصرف کننده ، یک کانال تعامل مستقیم ایجاد کنید. این برنامه شامل کلیه مطالب اطلاعاتی در مورد پارک است: شرح سواری با محدودیت...
گروه: محصولات برنامه ها
ربات HR خودکار در استخدام و آموزش اپراتورها در پارک
در دسترس است | Wholesale and retail 
قيمت:
5000 RUB
محصول: HR اتوماتیک - روباتی برای استخدام و آموزش اپراتورها در پارک  وظایف: - به فوریت نیاز به استخدام اپراتورها برای پارک دارید؟  - گردش مالی مداوم در تیم؟ - نمی توانید جای خالی را ببندید؟ - آیا از توضیح وظایف برای هر نامزد خسته شده اید؟     تصمیم: استخدام  استخدام به لطف...
گروه: ابزارهای نرم افزاری برای یادگیری مادام العمر
برنامه تلفن همراه IPARKOVED برای پارک شهر با عملکرد و بیلبورد
در دسترس است 
محصول: برنامه تلفن همراه iPARKOVED برای پارک ها با پرداخت هزینه خدمات و پوسترهای رویداد فواید: یک کانال ارتباطی شخصی به شما امکان می دهد بر خلاف دریای حساب در شبکه های اجتماعی مصرف کننده ، یک کانال تعامل مستقیم ایجاد کنید. این برنامه شامل کلیه مطالب اطلاعاتی در مورد پارک است: شرح سواری با محدودیت...
گروه: ابزارهای نرم افزاری برای آموزش فرآیند
برنامه تلفن همراه IPARKOVED برای پارک شهر با عملکرد و بیلبورد
در دسترس است 
محصول: برنامه تلفن همراه iPARKOVED برای پارک ها با پرداخت هزینه خدمات و پوسترهای رویداد فواید: یک کانال ارتباطی شخصی به شما امکان می دهد بر خلاف دریای حساب در شبکه های اجتماعی مصرف کننده ، یک کانال تعامل مستقیم ایجاد کنید. این برنامه شامل کلیه مطالب اطلاعاتی در مورد پارک است: شرح سواری با محدودیت...
گروه: برنامه نویسی ، ریاضی برای امص
ربات HR خودکار در استخدام و آموزش اپراتورها در پارک
در دسترس است | Wholesale and retail 
قيمت از:
5000 RUB
محصول: HR اتوماتیک - روباتی برای استخدام و آموزش اپراتورها در پارک  وظایف: - به فوریت نیاز به استخدام اپراتورها برای پارک دارید؟  - گردش مالی مداوم در تیم؟ - نمی توانید جای خالی را ببندید؟ - آیا از توضیح وظایف برای هر نامزد خسته شده اید؟     تصمیم: استخدام  استخدام به لطف...
گروه: ابزارهای نرم افزاری برای آموزش فرآیند
برنامه تلفن همراه IPARKOVED برای پارک شهر با عملکرد و بیلبورد
در دسترس است 
محصول: برنامه تلفن همراه iPARKOVED برای پارک ها با پرداخت هزینه خدمات و پوسترهای رویداد فواید: یک کانال ارتباطی شخصی به شما امکان می دهد بر خلاف دریای حساب در شبکه های اجتماعی مصرف کننده ، یک کانال تعامل مستقیم ایجاد کنید. این برنامه شامل کلیه مطالب اطلاعاتی در مورد پارک است: شرح سواری با محدودیت...
گروه: سیستم خودکار معاملات
برنامه تلفن همراه IPARKOVED برای پارک شهر با عملکرد و بیلبورد
در دسترس است 
محصول: برنامه تلفن همراه iPARKOVED برای پارک ها با پرداخت هزینه خدمات و پوسترهای رویداد فواید: یک کانال ارتباطی شخصی به شما امکان می دهد بر خلاف دریای حساب در شبکه های اجتماعی مصرف کننده ، یک کانال تعامل مستقیم ایجاد کنید. این برنامه شامل کلیه مطالب اطلاعاتی در مورد پارک است: شرح سواری با محدودیت...
گروه: وب سایت های آماده
برنامه تلفن همراه IPARKOVED برای پارک شهر با عملکرد و بیلبورد
در دسترس است 
محصول: برنامه تلفن همراه iPARKOVED برای پارک ها با پرداخت هزینه خدمات و پوسترهای رویداد فواید: یک کانال ارتباطی شخصی به شما امکان می دهد بر خلاف دریای حساب در شبکه های اجتماعی مصرف کننده ، یک کانال تعامل مستقیم ایجاد کنید. این برنامه شامل کلیه مطالب اطلاعاتی در مورد پارک است: شرح سواری با محدودیت...
گروه: نرم افزار تجارت
برنامه تلفن همراه IPARKOVED برای پارک شهر با عملکرد و بیلبورد
در دسترس است 
محصول: برنامه تلفن همراه iPARKOVED برای پارک ها با پرداخت هزینه خدمات و پوسترهای رویداد فواید: یک کانال ارتباطی شخصی به شما امکان می دهد بر خلاف دریای حساب در شبکه های اجتماعی مصرف کننده ، یک کانال تعامل مستقیم ایجاد کنید. این برنامه شامل کلیه مطالب اطلاعاتی در مورد پارک است: شرح سواری با محدودیت...
گروه: وابسته به نقشه کشی نرم افزار ، خط اقصر و جغرافیایی (جی ای اس)
برنامه تلفن همراه IPARKOVED برای پارک شهر با عملکرد و بیلبورد
در دسترس است 
محصول: برنامه تلفن همراه iPARKOVED برای پارک ها با پرداخت هزینه خدمات و پوسترهای رویداد فواید: یک کانال ارتباطی شخصی به شما امکان می دهد بر خلاف دریای حساب در شبکه های اجتماعی مصرف کننده ، یک کانال تعامل مستقیم ایجاد کنید. این برنامه شامل کلیه مطالب اطلاعاتی در مورد پارک است: شرح سواری با محدودیت...
گروه: برنامه برای سرگرمی و فعالیت های اوقات فراغت
برنامه تلفن همراه IPARKOVED برای پارک شهر با عملکرد و بیلبورد
در دسترس است 
محصول: برنامه تلفن همراه iPARKOVED برای پارک ها با پرداخت هزینه خدمات و پوسترهای رویداد فواید: یک کانال ارتباطی شخصی به شما امکان می دهد بر خلاف دریای حساب در شبکه های اجتماعی مصرف کننده ، یک کانال تعامل مستقیم ایجاد کنید. این برنامه شامل کلیه مطالب اطلاعاتی در مورد پارک است: شرح سواری با محدودیت...
گروه: نرم افزارهای مخصوص تجارت الکترونیک
برنامه تلفن همراه IPARKOVED برای پارک شهر با عملکرد و بیلبورد
در دسترس است 
محصول: برنامه تلفن همراه iPARKOVED برای پارک ها با پرداخت هزینه خدمات و پوسترهای رویداد فواید:   یک کانال ارتباطی شخصی به شما امکان می دهد بر خلاف دریای حساب در شبکه های اجتماعی مصرف کننده ، یک کانال تعامل مستقیم ایجاد کنید. این برنامه شامل کلیه مطالب اطلاعاتی در مورد پارک است: شرح سواری با...
گروه: نرم افزار برای دستگاه های تلفن همراه
ربات HR خودکار در استخدام و آموزش اپراتورها در پارک
در دسترس است | Wholesale and retail 
قيمت از:
5000 RUB
محصول: HR اتوماتیک - روباتی برای استخدام و آموزش اپراتورها در پارک  وظایف: - به فوریت نیاز به استخدام اپراتورها برای پارک دارید؟  - گردش مالی مداوم در تیم؟ - نمی توانید جای خالی را ببندید؟ - آیا از توضیح وظایف برای هر نامزد خسته شده اید؟     تصمیم: استخدام  استخدام به لطف...
گروه: پایگاه اطلاعات
ربات HR خودکار در استخدام و آموزش اپراتورها در پارک
در دسترس است | Wholesale and retail 
قيمت از:
5000 RUB
محصول: HR اتوماتیک - روباتی برای استخدام و آموزش اپراتورها در پارک  وظایف: - به فوریت نیاز به استخدام اپراتورها برای پارک دارید؟  - گردش مالی مداوم در تیم؟ - نمی توانید جای خالی را ببندید؟ - آیا از توضیح وظایف برای هر نامزد خسته شده اید؟     تصمیم: استخدام  استخدام به لطف...
گروه: وب سایت های آماده
LiveInternet

توضيحات

اضافه کردن کاتولوگ محصولات PARKOVED, روسيه, - صفحه اي از شرکت مي باشد.اطلاعات تماس ، و جزئيات شرکت -- آدرس و شماره تلفن و فکس محصولات و خدمات